Kaka kim

KAKA KİM? YAVRUCUĞUM KAKANI YAPTINMI? Diye binlerce müslüman kadın tarafından çocuguna bilinçsizce sorulan bir sorudur bu!

 Peki:insan dışkısına en pis ve mide bulandırıcı bir madde ye neden KAKA denilmiştir? 

İşte!yahudilerden bize kalan miraslardan bir tanesidir bu söz! İslam tarihini araştırdıgımızda karşımıza çıkan acıklı sahne.Dünyanın kuruldugu günden beri tevhit ehli insanlarla edilen alaylar kurulan tuzak’larla karşı karşıyayız 

Birçok kez Basit gibi görünen olaylar bazen inanç sisteminin yıkılmasına bile neden olmuştur HZ ADEMDEN beri oyunlarla tuzak larla münafıklıklarla şeytanın Askerleri hep iş başındalardı ve halada devam ediyorlar.

 Efendim sözü uzatmaya gerek yok oyunlar aynı sadece rengi ve kılığı degişik! KAKA KİM? el Kaka b. Amr b. Malik et Temimi Hulefiyi Raşidİn devrinin ünlü kumandanlarındandır. Hz. Ebu Bekir döneminde irtidad eden Alkame b. Ulase üzerine müfreze kumandanı olarak gönderildi ve görevini başarıyla tamamladı 

Aynı yıl Halid b. Velidin peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha ile yaptığı Büzaha savaşı-na katıldı.

 Ulleysin ve Übullenin fethine Halid b. Velidle beraber iştirak etti Hirenin fethinde de bulunan Kaka Halid b. Velidin emriyle bir süre Hirede kaldı. Daha sonra çeşitli fetihlerde görevlendirildi. Ebu Ubeyde onu Hz. Ömerin emri üzerine öncü kuvvetlerin kumandanı sıfatıyla Iraka gönderdi KaKa Kadisiye öncesi İran fetihlerinde de önemli rol oynadı.

 Hz ömer döneminde Kadisiye savaşı yapıldı. Müslümanlar Farslılara karşıydı. Müslümanların komutanı Saad bin Ebu Vakkas kafirlerin komutanı Rüstem idi. Savaş 3 gün sürdü.

 Birinci gün sabahtan akşama kadar savaşılmış Kafirlerin biraz üstünlüğü ile sona ermişti.

 İkinci gün herkes cesetlerini toplamış akşama kadar savaşılmış ama henüz galip olan yoktu. 

Üçüncü günde sabahtan akşama kadar şiddetli savaş olmuş, insanlar herhalde bu savaşta kimse kalmayacak diye düşünmüşlerdi. Savaş gece boyunca da sürmüştü. 

Ashab kimse bir şey görmüyor ama savaşıyordu diyor. şimdi bitti denilirken sabaha kadar savaş devam etmişti... Tüm gün geceye kadar, geceden de sabaha kadar sabahtan diğer günün öğlen vaktine kadar durmadan şiddetli savaş olmuştu.

Müslümanların arasında Kaka isminde sahabe vardı. O hep davette bulunuyordu. Sabredin,dayanın,sabredin.... Kim sabrederse Allah o na zaferi veriyor.. Diyordu.

Ve sonunda Müslümanlar bu savaşı kazanmıştı. Bundan sonrada büyük zaferler Müslümanların oldu.

 Bu savaşta kafirler 30 bin, Müslümanlar 8 bin kişi kaybetmişti. Şehid olan 8 bin kişi arasında Müslümanlardan ashabtan ve savaşmayı güzel bilen mücahidlerden kimselerde vardı. 3gün içersinde onlar 8 bin müslümanı kaybetmiştir.

 Ağvas’ta cereyan eden savaş, öncü kuvvetlerin başında bulunan Kakâ nın gösterdiği gayretler sonucunda kazanıldı Hâlidin emriyle Suriye’deki fetihlere de katılan Kaka. Yermük Savaşı’nda bir süvari birliğinin başında görev yaptı.

 Kaka  asıl şöhretini Kadisiye Savaşında elde etti; bu savaşın kazanılma-sında onun büyük payının olduğu rivayet edilir. Medainin fethinde Kisra lIl. Yezdicerde ait zırh kılıç miğfer gibi teçhizatı ele geçiren Kaka daha sonra Hz. Ömer’in emriyle Celüla Savaşına öncü kuvvetin kumandanı olarak katıldı.

 Savaşın ardından Hulvana giderek bir garnizon tesis etti Aynı yıl Sad b. Ebu Vakkas kuvvetlerine katılıp onun emrinde çalıştı. Ertesi yıl Humusa gönderildi ve bu sıra-da gerçekleştirilen elCezîre fetihlerine iştirak etti. 21.de (642) Nihavend’in ve 24.te (645) Hemedan’ın fethinde görev aldı.

 Bir müddet sonra Küfeye yerleşen Kaka Hz. Osman dönemindeki iç karışıklıklarda halifeyi destekledi. Muhalifler Medineyi kuşatınca Hz. Osman’ın talebi üzerine yardıma gelenler arasında Kaka da bulunuyordu. 

Hz. Ali döneminde onu destekleyen Kaka Cemel Vakasından önceki müzakerelerde Hz. Aliyi temsilen Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm ile görüştü. Cemel ve Siffîn savaşlarında Hz. Ali’nin saflarında çarpıştı. Kaka cesaretiyle tanınmıştı.

Hz. Ebû Bekir de onun cesaretinden ve yararlı işlerinden övgüyle söz eder.Aynı zamanda şair olan Kakanın şiirleri daha çok savaşlarla ilgilidir.

Şiirleri Asim b. Amr’ın şiirleriyle birlikte Nuri Hammudi elKaysi ve Hatim Salih ed-Damin tarafından yayınlanmıştır İŞTE bu yigit sahabe ile dalga geçmek, aşaglamak, ve rencide etmek adına,o zamanki yahudiler çocuklarının çişine KAKA dediler!!

şimdi bizler müslüman hanımlar olarak çocugumuzun çişine her kaka deyişimizde o yiğit ve imanlı sahabeye hakaret edip ALLAHA karşı savaş açmış oluyoruz.

çünkü bir hadisi kutside RABBİMİZ buyuruyorki ’’benim dostlarıma hakaret edenler bana savaş açmış gibidirler’’buyuyor

 Ashab Kaka nın dediği gibi sabredersek bu zorluklardan sonra Allah bize büyük zaferler verecektir... İnşallah bizler yapabileceklerimizi yapacağız.. güzelce sabredeceğiz.. İman üzere devam edeceğiz... ’’Ashab’ım gökteki yıldız’lar gibidir hanisine uayrsanız kurtuluşa erersiniz’’ Hadis-i şerif ALLAHIN selamı üzerinize olsun .

Zeynep Demir..

Kahramanmaraş.

 

 

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum Yaz

Diğer Yazılar

ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

Cahildim!dünyanın rengine kandım!

31.10.2018

Cahildim!...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

Kendinizin doktoru olmak.

26.03.2018

Sağlıklı ve mutlu yaşamak istiyorsanız,kimseden birşey beklemeyin.Umutlarınızı şahıslara bağlamayın. ...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

Kur’an kendini güncelliyor

15.03.2018

Bu haftaki yazımızda son günlerin bazı tartışma konularını kısaca ele almak istedim,Kur’anın güncellenmesi! ...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

Zordur kadın olmak

07.03.2018

Zordur kadın olmak ...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

Yarın sevgililer günüymüş

13.02.2018

Yarın 14 şubat sevgililer günüymüş öyle diyorlar. diğer tüm özel...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

Kendini bilmek

09.02.2018

insan kendisini en iyi kendisi bilir, ...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ALLAHA yaklaşmanın ilk adımıdır yorulmak

01.02.2018

Onlara, orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar, oradan çıkarılacak değildirler.hicr 48 ayetçAllahû ...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

MERHAMET ETMEYENE MERHAMET OLUNMAZ

19.01.2018

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulanolmazsa olunmazımız olan şey;merhamettir.Birileri derki...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

Yalan haberler

03.01.2018

Ey inananlar! Size bir fasık (yoldan çıkmış) adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.(hucurat6) Şimdi biraz tefekkür edelim ...


Devamını Gör
ZEYNEP DEMİR  ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

ZEYNEP DEMİR ( K.MARAŞ TAN YAZIYOR

YILBAŞI KÜRESEL BİR İSYANDIR

28.12.2017

Yılbaşı kutlaması harama davetiyedir Noel nedir? ...


Devamını Gör